A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

X Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "BnP" - 22 sierpnia 2017r.

 
W związku z zakończeniem naboru nr 5/2017 wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali) Przedsięwzięcie 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
zwołuję X posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
na dzień 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, II piętro (tzw. sala konferencyjna duża).
 
Proponowany porządek posiedzenia Rady
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracownika Biura oddelegowanego do pomocy w pracy Rady syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia ich do biura Stowarzyszenia LGD „BnP” – 8 wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2017.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 sekretarzy posiedzenia).
 5. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności.
 6. Wyłączenia członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 7. Dyskusja nad wnioskami.
 8. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Przyjęcie listy rankingowej, ze wskazaniem informacji, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 10. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie.
 11. Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania.
 12. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 13. Podjęcie Uchwał w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy dotyczącej wniosków P. R. Krysika oraz Gminy Szepietowo.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie posiedzenia.
Informuję, członków Rady iż mają możliwość zapoznania się ze złożonymi przez Beneficjentów wnioskami, które będą rozpatrywane podczas X-go posiedzenia Rady. Wnioski są udostępnione do wglądu w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, Wysokie Mazowieckie, pok. 21 lub 22 w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30 – 15.30
Proszę o obowiązkową obecność.

 

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Brama na Podlasie
Sylwia Grochowska
Dodano: 11.08.2017
powrót

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

POLECANE STRONY

Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 81 razy.
Hosting: pvi.pl