A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Zaproszenie na XXV posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Brama na Podlasie"

W związku z zakończeniem naboru wniosku nr 2/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego typ projektu nr 5. Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR - Przedsięwzięcie 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego – nabór nr 2/2019 zwołuję XXV posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Posiedzenie odbędzie się 27 marca 2019 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1a, II piętro, sala nr 41.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracownika biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku.
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji.
 6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR.
 8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR.
 9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji .
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
 11. Podjęcie uchwał o w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nie uzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 12. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie posiedzenia.
Dodano: 20.03.2019
powrót

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

POLECANE STRONY

Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 96 razy.
Hosting: pvi.pl