A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

ZAPROSZENIE NA XVII POSIEDZENIE RADy

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr 4/2018 w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (premie) zwołuję dwudniowe XVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.
Pierwszy dzień – 17 kwietnia 2018
Rozpoczęcie o godz. 12.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1a, II piętro, sala nr 41.
Drugi dzień – 19 kwietnia 2018
Wznowienie pracy Członków Rady odbędzie się o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1a, II piętro, sala nr 41.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracownika biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Podjęcie uchwał w sprawie niewybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
 9. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 11. Podjęcie uchwał o w sprawie niewybrania operacji do dofinansowania z powodu nie uzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 12. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 13. Sporządzenie listy operacji niewybranych do dofinansowania.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie posiedzenia.
Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się ze złożonymi wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia Rady.Wnioski są udostępnione do wglądu w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, Wysokie Mazowieckie, pok. 38-40 w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
 
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"
 
Sylwia Grochowska
Dodano: 10.04.2018
powrót

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

POLECANE STRONY

Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 194 razy.
Hosting: pvi.pl