A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Szkolenie wyjazdowe - 27-28.08

W dniach 27-28.08.2020r. odbył się wyjazd studyjny dotyczący włączenia społecznego do ośrodków zajmujących się takimi działaniami w województwie świętokrzyskim. Wyjazd zrealizowany został w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji LGD Brama na Podlasie”, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wyjazd skierowany był do pracowników instytucji (ośrodki pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe) odpowiedzialnych za wdrażanie działań  dotyczących włączenia społecznego na terenie działalności Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.
 
Pierwsza wizyta odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie. Pani Bożena Chrząstowska poprowadziła prelekcję nt. dobrych praktyk w zakresie działań w obszarze włączenia społecznego, na przykładzie takich ośrodków jak: świetlica środowiskowa w Drohiczynie, Klub Seniora w Drohiczynie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych
 
Kolejnym punktem programu była prelekcja na temat funkcjonowania Inkubatora Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Dwikozach. Pan Piotr Korpysz opowiedział o działalności  Fundacji Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości z uwzględnieniem działań realizowanych w obszarze włączenia społecznego.
Podsumowanie pierwszego dnia wyjazdu było spotkanie z pracownikiem Biura (koordynator ds. wdrażania EFS) celem omówienia zasad przyznawania pomocy w ramach środków EFS. 
 
Kolejny dzień wyjazdu rozpoczął się odwiedzinami Lokalnej Grupy Działania Krzemienny Krąg, która realizuje działania wielotorowo, także w obszarze pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem, wykorzystując różne źródła finansowania. Prezes tego Stowarzyszenia Pan Jarosław Kuba opowiedział w pierwszej części swego wykładu o roli Krzemiennego Kręgu w służbie rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o ideę ekonomii społecznej i partnerstwa trójsektorowego. W drugiej części poprowadził pogadanka na temat działań w obrębie włączenia społecznego realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, na przykładzie projektu związanego z organizacją społeczności lokalnej.
 
Wyjazd był okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz aktualizacji wiedzy nt. zasad przyznawania pomocy w ramach naborów organizowanych przez LGD. Wyjazd stanowił także inspirację dla jego uczestników do dalszej pracy na rzecz włączenia społecznego, z uwzględnieniem nowych narzędzi wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.
 
Szkolenie wyjazdowe - 27-28.08 Szkolenie wyjazdowe - 27-28.08 Szkolenie wyjazdowe - 27-28.08
 

Serdecznie zapraszamy pracowników instytucji (OPS/ JST/ NGO) odpowiedzialnych za wdrażanie działań  dotyczących włączenia społecznego na terenie działalności  LGD „Brama na Podlasie” do udziału w wizycie studyjnej nt. dobrych praktyk działań w obszarze włączenia społecznego.
W ramach zadania przewiduje się wizyty u 4 podmiotów realizujących różne działania na rzecz włączenia społecznego na terenie województwa podlaskiego i świętokrzyskiego oraz przekazanie wiedzy nt. zasad wdrażania LSR. 
 
W załączeniu regulamin rekrutacji, w którym umieszczono wszystkie szczegóły.
 
W razie pytań proszę o kontakt:
Magdalena Mickiewicz-Kulesza - Koordynator ds. wdrażania EFS
tel. 786 867 101

Regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy

Dodano: 09.08.2020
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 1861 razy.
Hosting: pvi.pl