A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

O nas

Pomysł powołania partnerstwa lokalnego, skupiającego przedstawicieli trzech sektorów i działającego na rzecz szeroko rozumianego rozwoju zrodził się w 2007 r., podczas spotkań przedstawicieli samorządów i lokalnych liderów z terenu powiatu wysokomazowieckiego i bielskiego.
W efekcie, po dokładnym zapoznaniu się z zasadami oddolnej inicjatywy w ramach 4 osi PROW, zdecydowano o podjęciu współpracy pomiędzy 10 gminami: miasto Brańsk, Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Rudka, Wysokie Mazowieckie. Współpracy w celu rozpoczęcia działań zmierzających do aktywizacji samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych, zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz budowania kapitału społecznego, aktywizacji środowisk lokalnych, tworzenia nowych miejsc pracy i dochodu, zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych.
Efektem współpracy stało się powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”. 8.05.2008 r. odbyło się zgromadzenie założycieli stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 21.08.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310272.
10 gmin inicjatorów partnerstwa LGD „Kraina Bobra” z uwagi na bardzo dobrą współpracę i jej wymierne korzyści podtrzymało wolę dalszego współdziałania w ramach grupy w nowej perspektywie na lata 2014-2020. W szeregi członków LGD „Kraina Bobra” w dn. 30.10.2014 przyjęto także miasto Wysokie Mazowieckie, które z uwagi na dotychczasowe przepisy w zakresie LEADER nie mogło być członkiem (członkiem mogła być tylko gmina miejska do 5 tys. mieszkańców).
Ponadto, z obszaru sąsiedniej LGD „Brama na Bagna”, cztery gminy: Zambrów, Kołaki Kościelne, Rutki i Szumowo wyraziły wolę członkostwa w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Bobra”. Zarząd LGD „Kraina Bobra” pozytywnie odniósł się do tych propozycji i w dn. 12.05.2015 przyjął do struktury LGD gminy: Zambrów i Rutki-Kossaki oraz w dn. 8.06.2015 gminy: Szumowo i Kołaki Kościelne.
Z uwagi na potrzebę zachowania spójności terytorialnej zaproponowano współpracę także miastu Zambrów. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem i Zarząd LGD na posiedzeniu w dn. 1.07.2015 przyjął miasto Zambrów w poczet członków LGD.
W związku ze znacznym powiększeniem obszaru Walne Zebranie Członków w dn. 18.09.2015 podjęło decyzję o zmianie nazwy organizacji na: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. LGD planuje kontynuować dotychczasową politykę rozwoju obszaru objętego LSR.
Stowarzyszenie realizowało Strategię w ramach Programu Leader PROW 2007-2013. Wszystkie gminy będące inicjatorami Stowarzyszenia posiadają doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER. Nowoprzyjęte gminy wiejskie posiadają również duże doświadczenie we wdrażaniu podejścia LEADER z uwagi na członkostwo w okresie programowania 2007-2013 w Lokalnej Grupie Działania „Brama na Bagna”.
Z programu LEADER nie korzystały gminy miejskie: Wysokie Mazowieckie i Zambrów. Wynika to z faktu istniejących ograniczeń co do liczby mieszkańców gminy miejskiej. Niemniej jednak oba podmioty posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów wpływających na rozwój społeczności lokalnej.
Dodano: 12.04.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 8234 razy.
Hosting: pvi.pl