A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

2021-2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” realizuje projekt pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego zgodnie z Umową nr RPPD.09.01.00-20-0553/20-00 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Celem projektu jest wdrażanie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu komunikacji do 30.06.2023 (aktualizacja 16.06.2021)

Projekt skupia się przede wszystkim na bieżącym funkcjonowaniu biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” świadczącego bezpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców, a także aktywizacji mieszkańców obszaru objętego LSR i organizacji konkursów w ramach wdrażania LSR. Jeśli chodzi o działania animujące lokalną społeczność zaplanowano: szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, organizację wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych (notesów, długopisów), organizacji inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców, przeprowadzeniu konferencji dla kobiet oraz organizację wyjazdu studyjnego nt. dobrych praktyk wdrażania środków z UE.
 
Projekt realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, cel szczegółowy – Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny.
 
Wartość projektu:  1 592 664,29 zł (aktualizacja 30.03.2023)
Dofinansowanie projektu z UE: 1 512 914,29 (aktualizacja 30.03.2023)
 
 
Dodano: 01.03.2021
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 1838 razy.
Hosting: pvi.pl