A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Granty

Konkursy grantowe zaplanowano  do realizacji  w ramach Celu 1. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD w obszarze zachowania dziedzictwa obszaru. Konkurs kierowany do:
- mieszkańców obszaru LGD Brama na Podlasie
- organizacji pozarządowych
- jednostek działających w sferze kultury
 
 Kryteria dotyczące operacji grantowych przedstawiają się następująco:
1. Zaangażowanie społeczne
2. Doradztwo
3. Wkład własny wnioskodawcy
4. Wykorzystanie lokalnych zasobów
Granty będą udzielane na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej z LGD.
 
Poziom dofinansowania mieści się w zakresie od 5 000 do 50 000 zł
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania - w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego
 
Granty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 
Operacja pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” poprzez realizację zadań mających na celu wsparcie działań edukacyjnych, kulturalnych i aktywizujących mieszkańców obszaru  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego
 
 
Dodano: 12.04.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 3907 razy.
Hosting: pvi.pl