A A A Powiększ tekst
Mapa strony
LGD Brama na Podlasie

Zakładanie działalności gospodarczej

 

Pomoc jest  przyznawana w formie dotacji w wysokości 75 tys. zł.

  1. Kto może skorzystać z pomocy?

1)  osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny EP w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz  jeżeli:

1)  koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR

3)  inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji

4)  operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

5)  minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

Do wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć biznesplan wraz z załącznikami (sporządzone na formularzu określonym w dokumentacji konkursowej)

Brak  katalogu kosztów, podstawą jest racjonalność wydatków pod kątem tworzonej działalności.

Biznesplan zawiera co najmniej:

  • opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
  • wskazanie celów pośrednich i końcowych;
  • informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;
  • planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych.

 Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR.

 

Dodano: 13.04.2016
Baza dobrych praktyk

PARTNERZY

Gmina Brańsk

Gmina Brańsk

Miasto Brańsk

Miasto Brańsk

Ciechanowiec

Ciechanowiec

Czyżew

Czyżew

Klukowo

Klukowo

Kołaki Kościelne

Kołaki Kościelne

Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Rudka

Rudka

Rutki

Rutki

Szepietowo

Szepietowo

Gmina Wysokie Mazowieckie

Gmina Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie

Zambrów

Zambrów

Gmina Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne

POLECANE STRONY

LGD "Brama na Podlasie" w obiektywie kamery
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Stronę odwiedzono 5359 razy.
Hosting: pvi.pl